ماموگرافی فیلیپس

ارتقای سطح سلامت و
نحوه مراقبت از بیماران

ماموگرافی فیلیپس

ماموگرافی دیجیتال احتمال تشخیص صحیح سرطان سینه را افزایش می‌دهد. امروزه راهکارهای ماموگرافی فیلیپس در زمینه تصویربرداری ماموگرافی که بر مبنای فناوری انحصاری Photon Counting قرار دارد موجب پیشرفت‌های بی‌نظیری در ماموگرافی دیجیتال شده است که این امر افزایش کیفیت تصاویر را با کاهش دوز جذبی بیمار، به دنبال داشته است.

MicroDose SI

ماموگرافی دیجیتال با دوز پایین

ماموگرافی MicroDose SI با ارسال دوز پایین اشعه ایکس، امکان تهیه تصاویر با کیفیت را طی یک فرآیند non-invasive و تنها در یک مرحله تصویربرداری، فراهم کرده است. استفاده از این دستگاه ماموگرافی بسیار آسان و راحت بوده و می‌توان از آن به عنوان یک پلت فورم پیشرفته برای کاربردهایی مانند توموسنتز استفاده کرد.

دانلود بروشور