سفید کننده دندان

سفیدکنندهPhilips Zoom NiteWhite Quick

نحوه نمایش:

نمایش همه نتایج ( 9 مورد )

 • برترین برند سفید کننده دندان
 • نتایج قابل توجه بعد از ۲ هفته
 • سریع و مقرون به صرفه
 • بدون ایجاد حساسیت

 • برترین برند سفید کننده دندان
 • نتایج قابل توجه بعد از ۲ هفته
 • سریع و مقرون به صرفه
 • بدون ایجاد حساسیت

 • برترین برند سفید کننده دندان
 • نتایج قابل ملاحظه
 • سریع و مقرون به صرفه
 • بدون ایجاد حساسیت

 • برترین برند سفید کننده دندان
 • نتایج قابل توجه بعد از ۲ هفته
 • سریع و مقرون به صرفه
 • بدون ایجاد حساسیت

 • برترین برند سفید کننده دندان
 • نتایج قابل توجه بعد از ۲ هفته
 • سریع و مقرون به صرفه
 • بدون ایجاد حساسیت

 • بکارگیری آسان
 • عدم ترکیب مواد در سرنگ
 • داشتن یک سرنگ ACP
 • تکنیک مناسب ایزوله کردن

 • تکنولوژی نور فعال LED آبی
 • سفیدکنندگی تا ۸ برابر
 • سریع و مقرون به صرفه
 • بدون ایجاد حساسیت

 • ترکیب نوآورانه دو تکنیک مختلف
 • سفیدکنندگی تا ۱۱ برابر
 • سریع و مقرون به صرفه
 • بدون ایجاد حساسیت

 • تکنولوژی وارنیش دو لایه
 • سفیدکنندگی تا ۴ برابر
 • سریع و مقرون به صرفه
 • بدون ایجاد حساسیت