برس سر مسواک

سرمسواک استاندارد ProResults HX6014/07

نحوه نمایش:

نمایش همه نتایج ( 6 مورد )

 • ۴ عدد در هر بسته
 • سایز استاندارد
 • جدایش آسان از دسته مسواک
 • تمیز کنندگی در همه جهات

 • ۲ عدد در هر بسته
 • سایز استاندارد
 • جدایش آسان از دسته مسواک
 • تمیز کننده و سفید کننده دندان

 • ۲ عدد در هر بسته
 • سایز استاندارد
 • جدایش آسان از دسته مسواک
 • استفاده آسان برای کودکان

hx6012-07

 • ۲ عدد در هر بسته
 • سایز استاندارد
 • جدایش آسان از دسته مسواک
 • تمیز کنندگی در همه جهات

hx6062-07

 • ۲ عدد در هر بسته
 • سایز استاندارد
 • جدایش آسان از دسته مسواک
 • تمیز کننده و سفید کننده دندان

نمره 4.33 از 5