دیکتافون رومیزی

SpeechMike Premium Touch میکروفون دیکتافون LFH3500/3600

نحوه نمایش:

نمایش همه نتایج ( 2 مورد )
csm_lfh3500_philips-speechmike-premium__f_rgb_82bc928715

  • میکروفون جداگانه
  • فیلتر پاپ
  • بدنه آنتی میکروبیال
  • مجهز به Trackball

csm_smp3700-smp3800_philips-speechmike-premium-touch__f1_rgb_b3308d9e5a

  • دارای حسگر لمسی
  • میکروفون با کیفیت استودیو
  • فیلتر پاپ
  • بدنه آنتی میکروبیال